observationsplats

Vid Fårö fyr fanns en av marinens observationsposter, SKS 65. Personalen där var de sista att observera, rapporterade och
dockumenterade slutstriden i det som kom att kallas sjöslaget vid Gotland.
Bilden skänktes till KA3-Kamratförening av doktor Olle Lindqvist (Brigadläkaren vid GK).
Mannen längst till vänster är hans morfar Johannes ”Janne” Stuxberg. Den andra befälspersonen är troligen John Söderberg.


Bild: SKS 65