index.html

Kamratföreningen arbetar med att bevara historien om KA3, dess personal och verksamhet.

Kamratföreningen ansvarar för den marinhistoriska delen av Gotlands försvarsmuseum i TingstädeBilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden