index.html

Saker som är på gång:

Kamratträff på Kursgården på Fårö:

Datum: 27 - 29 augusti

Möjlighet att endast delta på Kamratmiddagen finns

För att delta Måste du vara fullt vaccinerad mot covid-19


Anmälan skall vara inne senast den 25 juli

För mer information och anmälan, kontakta Bernt O7O 2288868:


weinebrandt@hotmail.com

Rutger

Välkommen!


Kamratföreningen arbetar med att bevara historien om KA3, dess personal och verksamhet.

Kamratföreningen ansvarar för den marinhistoriska delen av Gotlands försvarsmuseum i TingstädeBilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden