index.html

Aktivitetsplanen 2022


Verksamheten inom kamratföreningen kommer att präglas av hur pandemin utvecklar sig under året. Den plan vi har för våra olika aktiviteter kommer därför att anpassas vid behov. Just nu ser aktivitetsplanen ut så här:

Kustartilleriet på FB


Om du har FaceBook finner du där en grupp som heter "Kustartilleriet" och som är en öppen grupp. Där finner du från den 23 Juli ett litet inlägg från Flyg & Marin-museet  i Tingstäde.


Bilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden