index.html

Årsavgiften för 2023

Nu är det dags att betala in årsavgiften till Kamratföreningen 2023.
Beloppet är oförändrat, dvs. 100 kr och skall sättas in på bg. 718-4732

Ange namn och årsavgift 2023 i meddelandefältet.

Har du flyttat, meddela din nya adress, likaså om du har ny e-post-adress.

Aktiviterer under 2023


Dom planerade aktiviterna för 2023 är klar men kan komma att anpassas om eventuella restrektioner inför pga. den fortsatta smittoläget av Covid-19.


Dom planerade aktiviterna finner du under fliken "Aktiviteter"


Bilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden