index.html

Låt Fårösund få leva


1996 kom det ut en kampsång för ett bibehållande av Fårösunds Marinbrigad med Gotlands Kustartelleriregemente i Fårösund.

Aktiviterer under 2023


Dom planerade aktiviterna för 2023 är klar men kan komma att anpassas om eventuella restrektioner inför pga. den fortsatta smittoläget av Covid-19.


Dom planerade aktiviterna finner du under fliken "Aktiviteter"

Tidskrift i Sjöväsendet


En tidigare regementschef skriver om det första KA3 fram till 1919


Bilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden