index.html

Aktiviteter är på gång.


Lillejul för fd. officerare och vederlikar vid KA3 den 10 december kl. 17.30


Mer information finner du under "Aktiviteter" 

Kamratföreningen arbetar med att bevara historien om KA3, dess personal och verksamhet.

Kamratföreningen ansvarar för den marinhistoriska delen av Gotlands försvarsmuseum i TingstädeBilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden