index.html

Aktivitetsplanen 2022


Verksamheten inom kamratföreningen kommer att präglas av hur pandemin utvecklar sig under året. Den plan vi har för våra olika aktiviteter kommer därför att anpassas vid behov. Just nu ser aktivitetsplanen ut så här:

Nytt hittar du under "Arkiv"


Under "Arkiv" finner du nu ett nummer av

FMB-Nytt från 1994 som inte finns kvar i våra samlingar.


Dessutom finner du även där bilder och ett pdf-dokument med anteckningar förda av Lotsförmannen Johannes Nikolaus Albert Stuxberg f. 12/11-1865 d. 6/7-1949


Bilden är över KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden.

KA3-kasernområde med marinhamnen i förgrunden