aktiviteter

Aktiviteter 2023

 - Årsmöte lördagen den 13 Maj klockan 13.00 på Utsikten. Efter årsmötet serveras kajpsoppa.

- Kamratföreningsresa till Härnösand 25-27 Augusti. Deltagande subventioneras.

- Ärtmiddag torsdagen den 19 oktober

- Lillejul fredagen den 8 december


Inbjudan till de olika aktiviteterna kommer att sändas ut i god tid före genomförandet.


Vi kommer efterhand att uppdatera medlemmarna om vad som kommer att genomföras beroende på utvecklingen av covid-19.


Du som ännu inte är medlem i kamratföreningen - gå med så stödjer du oss i arbetet med att bevara minnet av KA 3, dess verksamhet, personal och materiel. Vi är över 350 medlemmar i föreningen och jag ser gärna att du som medlem i denna grupp gör slag i saken och kommer med i kamratföreningen.

Medlemsavgiften är 100 kr och sätts in på bankgiro 718-4732. Glöm inte att skriva ditt namn adress och emailadress.


Med ditt medlemskap i kamratföreningen får du fritt inträde till Gotlands försvarsmuseum, kan delta i föreningens aktiviteter och får kamratföreningstidskriften som utges i december.


Jag skulle uppskatta om du kan hjälpa till med arbetet som volontär/värd vid Gotlands försvarsmuseums marindel. Då är du mer än välkommen att höra av dig! Du behövs.


Vill du kontakta föreningen är adressen:

KA 3 kamratförening

c/o Weinebrandt

Fårö Broskogs 2369

624 66 Fårö

Vår emailadress är: kustartgotland1938@telia.com