aktuellt

Program 2019

 


6 juni                                           Årsmöte vid Gotlands Försvarsmuseum.

 

Någon gång i juli                    Aktivitetsdag på Bungeaur.

 

31 augusti - 1 september    Kamratföreningsträff på Fårö då övriga kamratföreningar ur fd kustartilleriet besöker oss.

                                                     

17 oktober                                Ärtmiddag.

 

6 december                             Preleminärt Lillejul för fd officerare.